[2 Jun 2016 | No Comment | ]
எண்ணங்களின் தொகுப்பு

கடந்த சிலநாட்களாக நான் தினமும் காலை வணக்கத்தை ஒரு கருத்துடனோ அல்லது ஒரு கவிதையுடனோ தெரிவிப்பது என்று நினைத்தேன். அப்படி எழுதிய சில கருத்துக்களும் கவிதைகளும் நீங்களும் ரசிக்க இங்கே…பிடித்தால் ஒரு லைக்தான் போட்டுட்டு போங்களேன்!
நன்றும் தீதும் சிறிய ஒலிவருட தூரத்தில்தான் இருக்கிறது.. நீ சொல்லும் சொல்லே உனை நோக்கி வருவது நன்றா அல்லது தீதா என்பதை டீஎமானிக்கிறது.
குழப்பமென்னும் மேகம் கலைய பிறக்கும் வெளிச்சம் என்னும் தெளிவு!
சோர்வடைந்த மனம் பிரச்சனைகளை மட்டுமே பார்ர்கும் நிலையடைகிறது. தெளிவு பெற்ற மனம் வாய்ப்புகளை மட்டுமே எதிர்நோக்குகிறது!
காரிருள் போக்கவல்லவன் பகலுக்குத் தலைவன்
பாரினில் நிகரற்றவன் ஆயிரமாயிரக் கைகளால்
பளிச்சென்ற வெளிச்சப் போர்வையை விரிக்க
தெளிந்த நற் காலை!
தோவியுன்னை அண்டினால் அது வாழ்க்கைக்கான தோவியல்ல. அது வெற்றியை சற்றே தள்ளிப்போடும் வெறும் கண்கட்டி வித்தையே!
நல்வாழ்க்கை என்னும் நிலத்தில்
நற்சிந்தனைகளை நீ பயிரிடு
ஏகபோகமாய் சாகுபடி செய்திடு
உனக்கானது போக மிச்சத்தை
பிறர்க்கு மனங்குளிர …

Read the full story »

Featured, Headline, கவிதைத் தொகுப்பு, சிந்தனைகள், பொது »

[2 Jun 2016 | No Comment | ]

கடந்த சிலநாட்களாக நான் தினமும் காலை வணக்கத்தை ஒரு கருத்துடனோ அல்லது ஒரு கவிதையுடனோ தெரிவிப்பது என்று நினைத்தேன். அப்படி எழுதிய சில கருத்துக்களும் கவிதைகளும் நீங்களும் ரசிக்க இங்கே…பிடித்தால் ஒரு லைக்தான் போட்டுட்டு போங்களேன்!
நன்றும் தீதும் சிறிய ஒலிவருட தூரத்தில்தான் இருக்கிறது.. நீ சொல்லும் சொல்லே உனை நோக்கி வருவது நன்றா அல்லது தீதா என்பதை டீஎமானிக்கிறது.
குழப்பமென்னும் மேகம் கலைய பிறக்கும் வெளிச்சம் என்னும் தெளிவு!
சோர்வடைந்த மனம் பிரச்சனைகளை மட்டுமே பார்ர்கும் நிலையடைகிறது. தெளிவு பெற்ற மனம் வாய்ப்புகளை மட்டுமே எதிர்நோக்குகிறது!
காரிருள் போக்கவல்லவன் பகலுக்குத் தலைவன்
பாரினில் நிகரற்றவன் ஆயிரமாயிரக் கைகளால்
பளிச்சென்ற வெளிச்சப் போர்வையை விரிக்க
தெளிந்த நற் காலை!
தோவியுன்னை அண்டினால் அது வாழ்க்கைக்கான தோவியல்ல. அது வெற்றியை சற்றே தள்ளிப்போடும் வெறும் கண்கட்டி வித்தையே!
நல்வாழ்க்கை என்னும் நிலத்தில்
நற்சிந்தனைகளை நீ பயிரிடு
ஏகபோகமாய் சாகுபடி செய்திடு
உனக்கானது போக மிச்சத்தை
பிறர்க்கு மனங்குளிர …

அனுபவம், அரசியல், நாட்டு நடப்பு, பொது »

[16 Aug 2015 | No Comment | ]

இருந்தாலும் இது தேசப்பற்றினால் வரும் பேச்சு மட்டுமே. உள்மனது நாம் இன்னும் முழுசுதந்திரம் அடையவில்லை என்றே தோன்றுகிறது. முதலில் சொன்ன விஷய்ங்கள் எப்போது மாறும் என்று ஏங்குகிறது. உண்மையிலே நாம் சுதந்திரம் அடைந்துவிட்டோமா?

பொது »

[9 Aug 2015 | No Comment | ]

செம்மொழி யாம் ஈன்ற சீர்மிகு
எம்பெருமா னவன் புகழ்பாட எம்மொழி
யாவை யும்விட வானளவுயுர்ந்த தமிழில்
வெண்பா வடிக்கலாம் வா !!
உனக்கொன்று எனக்கொன்று இல்லைத்
தமிழ்யாவருக்கும் தாயே அவளே எனக்கூறும்
அழகு முத்தமி ழிலினி நாளொரு
வெண்பா வடிக்கலாம் வா !!
அவனின்றி அசைந்திடு மோருயிர் புவியில்
அவனியும் அவனே அன்றி வேறெது
கண்ணன் திருவடியை வேண்டி தினமொரு
வெண்பா வடிக்கலாம் வா !!
விதைத்த தொன்றும் நெற்க்கதி ரல்ல‌
முளைத்த தூவும் அணுக்கதி ரன்றோ
முடிவெடு தோழா நல்விதை உழுதிட‌
அடியேனி நாசை இது !!

அனுபவம், சிறுகதை, நகைச்சுவை »

[6 Aug 2015 | One Comment | ]
டில்லி – சென்னை பயணம் – ஒரு அனுபவம்

அசராமல் ஆறு பீர் அடித்துவிட்டு அடிவயிறு முட்டும் போது உங்களுக்கு புரியும் இரண்டாவது வரத்தின் “முக்கிய”த்துவம்.
அடித்து பிடித்து அங்கே போனால் வள்ளுவன் குறளில் சொன்னது போல பல அமரர்கள் அங்கு அடக்கிக் கொண்டு வரிசையில் நின்றுகொண்டிருப்பார்கள்.

Featured, Headline, கவிதைத் தொகுப்பு, சிந்தனைகள் »

[20 Jul 2015 | One Comment | ]
உதிரிப்பூக்கள்

தலையுண்டு மனதுண்டு வைத்துக்கொள்ள
மணமுண்டு கைதாங்கிய பூவிற்கு
ஏற்றத்தாழ்வு மலருக்கு இல்லை
ஏற்றத்தான் பணமில்லை பூக்காரிக்கு!